Disclaimer

Op allebedrijfsfeesten.nl vind je tips voor allerlei verschillende bedrijfsfeesten in heel Nederland. Onze redactie besteedt grote zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Controleer altijd de informatie op de website van de aanbieder. Allebedrijfsfeesten.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of door gewijzigde, onjuiste of onvolledige informatie. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door allebedrijfsfeesten.nl worden gewijzigd of verwijderd. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site is van allebedrijfsfeesten.nl (of in bruikleen van onze aanbieders). Wil je iets gebruiken? Vraag dan eerst om toestemming. Allebedrijfsfeesten.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de aanbieders. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat we jouw credits kunnen vermelden.